Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส6201 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 19:20
2 มช4622 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 15:32
3 ทว3855 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 10:51
4 ทษ1652 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 09:44
5 มก1959 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 09:20
6 มข4647 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 05:00
7 ทล2821 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 01:56
8 มก6821 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2017 00:04
9 มก6164 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 23:44
10 ทษ6541 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 19:00
11 มก2436 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 17:48
12 ทศ9114 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 16:36
13 มก7978 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 15:08
14 ทษ5887 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 13:24
15 มก7205 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 06:16
16 ทษ3040 แท็กซ์
 • สี : เขียว
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2017 02:45
17 ทศ4335 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2017 21:24
18 ทว6326 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2017 20:36
19 ทย6075 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2017 17:12
20 มก734 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2017 02:40
21 มช3780 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2017 02:40
22 มฎ4326 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2017 13:04
23 ทศ2551 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2017 12:24
24 ทษ6780 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2017 10:48
25 ทห1032 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2017 05:40
26 ทส6895 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2017 01:12
27 ทษ1943 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2017 19:48
28 ทร5870 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2017 16:44
29 มก8357 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2017 12:32
30 ทล347 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2017 10:12
เพิ่มรถแท็กซี่