Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มฎ1697 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017 11:28
2 ทห1494 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017 07:36
3 ทร3816 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017 01:52
4 ทว8001 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2017 00:24
5 ทห2696 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017 20:28
6 ทล3032 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017 18:52
7 ทส650 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017 11:12
8 ทว3108 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017 10:28
9 ทษ6824 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017 06:20
10 ทษ7500 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2017 00:08
11 ทส8376 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 20:36
12 ทษ1600 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 19:48
13 ทว8188 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 13:44
14 ทล2528 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 13:00
15 ทส6107 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 11:56
16 มช3973 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 08:40
17 ทร3416 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2017 07:04
18 มฉ6191 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2017 20:00
19 ทล924 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2017 17:15
20 มฎ9888 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2017 10:11
21 ทว9576 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2017 09:59
22 ทศ9381 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2017 09:26
23 ทส3631 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2017 08:30
24 ทว7981 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2017 20:30
25 ทร7472 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2017 17:02
26 มฎ7793 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2017 00:26
27 ทษ1923 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2017 20:53
28 ทห492 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2017 20:33
29 ทห1644 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2017 16:13
30 ทศ9250 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2017 14:53
เพิ่มรถแท็กซี่