Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทห3436 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2018 15:57
2 ทส5474 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2018 13:05
3 มช482 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2018 12:41
4 มช7727 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2018 01:41
5 ทฬ329 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2018 16:49
6 มฏ842 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2018 13:17
7 ทห7051 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2018 02:57
8 ทห5019 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2018 02:13
9 มค614 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 23:49
10 มฎ8928 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 22:29
11 ทท6791 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 20:57
12 ทศ9714 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 18:17
13 มช6767 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 15:05
14 ทศ6326 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 12:45
15 ทว3412 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 11:09
16 ทห7736 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 02:20
17 ทษ9640 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 01:24
18 ทห9490 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 00:20
19 ทห6753 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 20:36
20 ทส1592 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 17:12
21 มก3697 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 06:56
22 ทห2476 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 00:44
23 ทฬ1226 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 16:52
24 มค793 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 13:28
25 ทส2646 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 11:48
26 ทศ1288 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 09:08
27 มฎ6670 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 08:28
28 ทส4494 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 00:36
29 ทส3786 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 21:08
30 ทห5160 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 18:12
เพิ่มรถแท็กซี่