Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทห7667 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2018 02:28
2 มฎ8542 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2018 20:24
3 มข1073 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2018 15:52
4 มข8025 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2018 15:44
5 ทส2951 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2018 15:36
6 มฎ1621 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2018 08:12
7 ทห8897 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2018 00:20
8 ทห2689 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 พฤศจิกายน 2018 22:24
9 ทศ3198 แท็กซ์
 • สี : อื่นๆ
 • แก้ไขล่าสุด : 13 พฤศจิกายน 2018 17:37
10 ทฎ248 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 พฤศจิกายน 2018 17:00
11 ทษ6696 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 พฤศจิกายน 2018 11:32
12 ทห5883 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2018 21:00
13 มค817 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2018 19:52
14 มฎ2433 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2018 19:47
15 มช2577 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2018 18:04
16 ทห7905 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2018 10:32
17 ทห4608 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2018 01:36
18 มข2979 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2018 20:40
19 ทศ8055 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2018 16:16
20 มข2461 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2018 14:24
21 มช6048 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2018 03:36
22 ทส5933 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 พฤศจิกายน 2018 00:12
23 ทห5860 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2018 21:52
24 มก5087 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2018 17:16
25 ทห9444 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2018 16:56
26 มก7143 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 10 พฤศจิกายน 2018 14:08
27 ทษ7277 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2018 22:04
28 ทส3192 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2018 20:52
29 ทษ1572 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2018 18:40
30 ทศ3523 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 9 พฤศจิกายน 2018 13:12
เพิ่มรถแท็กซี่