Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มจ6862 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 กันยายน 2016 18:33
2 มฎ1318 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 กันยายน 2016 07:33
3 ทส1564 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2016 23:25
4 มจ4896 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2016 20:01
5 มจ9607 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2016 13:49
6 มฉ9979 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2016 01:49
7 ทส9707 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 กันยายน 2016 01:45
8 มช1846 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 21:57
9 ทร9517 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 14:17
10 ทษ9770 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 13:25
11 ทส1904 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 11:09
12 ทม7075 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 11:01
13 ทษ8924 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 09:45
14 ทศ488 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 09:05
15 ทษ9895 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กันยายน 2016 02:13
16 ทษ9418 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 22:57
17 มก2391 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 21:17
18 ทว9846 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 18:49
19 ทษ1742 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 17:05
20 มก5804 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 12:29
21 ทล8262 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 10:37
22 ทศ5771 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 07:41
23 ทร6556 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2016 15:21
24 มฎ495 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2016 13:17
25 ทส3904 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2016 03:49
26 ทษ7345 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2016 13:49
27 มช7671 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2016 10:41
28 ทษ8630 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2016 04:01
29 ทษ9210 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2016 22:33
30 มช3619 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2016 14:17
เพิ่มรถแท็กซี่