Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ8908 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 เมษายน 2018 17:31
2 ทษ6617 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 เมษายน 2018 15:27
3 ทส7470 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 เมษายน 2018 12:39
4 มฎ6623 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 เมษายน 2018 11:07
5 ทห6520 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 เมษายน 2018 07:31
6 มช7123 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 เมษายน 2018 07:15
7 ทส1234 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2018 15:07
8 ทว9849 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2018 14:03
9 มก7291 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2018 13:35
10 มช2587 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2018 12:55
11 ทห387 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 22:23
12 ทห4758 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 22:23
13 ทศ6747 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 21:07
14 ทส437 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 20:27
15 ทห6473 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 19:59
16 ทส4199 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 14:11
17 ทศ1619 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 13:55
18 ทส5212 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 11:31
19 ทว9625 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 10:07
20 มข6492 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 09:59
21 ทษ6374 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 08:43
22 ทส3730 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 02:35
23 ทส2670 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 เมษายน 2018 00:03
24 มฏ1617 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 เมษายน 2018 21:35
25 ทส7516 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 เมษายน 2018 10:43
26 ทส4164 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 เมษายน 2018 10:27
27 มข4012 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 เมษายน 2018 08:15
28 มฃ4442 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 เมษายน 2018 07:43
29 ทษ6172 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2018 21:07
30 มฎ1359 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2018 20:47
เพิ่มรถแท็กซี่