Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มฎ5898 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2018 11:51
2 มฎ5693 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2018 11:47
3 ทว1230 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2018 09:31
4 ทห8259 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2018 00:43
5 มช5128 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2018 23:39
6 มข1006 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2018 20:35
7 มฎ2518 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2018 18:51
8 ทม7280 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2018 18:27
9 ทท7738 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2018 02:07
10 ทห2206 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 สิงหาคม 2018 22:23
11 ทษ7134 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 สิงหาคม 2018 20:15
12 ทห2824 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 สิงหาคม 2018 09:27
13 ทห3751 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 สิงหาคม 2018 21:39
14 ทห9852 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 สิงหาคม 2018 17:31
15 มก2625 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 สิงหาคม 2018 14:55
16 ทษ3826 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 สิงหาคม 2018 01:15
17 ทษ7420 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 สิงหาคม 2018 19:19
18 มก9864 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 สิงหาคม 2018 00:35
19 ทห5967 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม 2018 22:47
20 มก4768 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม 2018 18:15
21 ทห6648 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม 2018 12:27
22 มก524 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม 2018 10:15
23 ทส9722 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม 2018 01:43
24 มก1796 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 21:07
25 มช3670 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 20:23
26 ทห698 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 20:19
27 มข3298 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 18:27
28 ทศ5268 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 17:19
29 มข9305 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 15:55
30 ทห8314 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 สิงหาคม 2018 13:39
เพิ่มรถแท็กซี่