Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ9736 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2018 00:50
2 ทห7344 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2018 00:42
3 มข1177 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2018 20:26
4 ทว9832 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2018 20:10
5 มข7363 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2018 10:18
6 ทส159 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2018 07:06
7 ทษ6116 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2018 00:50
8 ทห5737 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2018 00:10
9 ทส2138 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2018 22:02
10 มก1481 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2018 11:42
11 มช3462 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2018 00:18
12 ทส6129 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2018 23:02
13 ทก665 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2018 18:54
14 มก7788 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2018 18:42
15 ทศ1228 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2018 16:06
16 ทท3724 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2018 17:31
17 ทษ1477 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2018 12:27
18 ทษ2359 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2018 10:39
19 มฉ7726 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2018 01:30
20 มฎ2653 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2018 18:06
21 มก4709 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2018 12:54
22 ทษ7050 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2018 12:10
23 ทศ6892 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2018 11:46
24 ทส669 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2018 09:14
25 ทห5695 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2018 00:42
26 ทว3572 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2018 23:22
27 ทษ1724 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2018 22:34
28 ทษ9590 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2018 16:18
29 มข8770 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2018 16:06
30 ทส4136 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2018 14:30
เพิ่มรถแท็กซี่