Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มฎ9929 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2017 04:51
2 มฉ542 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2017 04:39
3 ทย7569 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2017 01:43
4 มช9973 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2017 22:51
5 ทว1617 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2017 22:15
6 ทษ9860 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2017 18:43
7 ทร5919 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2017 05:51
8 ทว1233 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2017 00:55
9 ทล8065 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2017 00:23
10 มช4029 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2017 22:27
11 มฎ1184 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2017 21:47
12 ทษ2779 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2017 21:27
13 ทศ4164 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2017 20:19
14 มข5456 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2017 11:47
15 มฏ7892 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2017 23:15
16 ทศ4703 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2017 21:43
17 ทษ1468 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2017 20:23
18 มก9062 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2017 00:46
19 มฎ4444 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 21:38
20 ทข208 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 19:10
21 ทส6997 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 16:37
22 ทย2097 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 16:29
23 ทส4156 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 14:17
24 มจ7161 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 13:37
25 มช6335 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 12:49
26 ทส7854 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 10:05
27 มจ8863 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 08:57
28 มก2809 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2017 07:41
29 ทส1584 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2017 20:09
30 มจ8542 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2017 13:53
เพิ่มรถแท็กซี่