Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ5896 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2018 02:41
2 ทห584 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 23:13
3 มก2991 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 22:25
4 ทส194 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 16:17
5 ทห3119 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 13:29
6 ทส8431 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 12:33
7 ทส8011 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 08:01
8 มข5718 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 02:01
9 มอ260 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2018 00:04
10 ทส9820 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 21:32
11 ทษ4200 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 18:32
12 มฎ9492 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 16:16
13 ทส1327 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 11:48
14 มช7039 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 10:32
15 ทศ8723 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 02:24
16 มข1416 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 00:16
17 ทษ1746 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 17:04
18 ทล9826 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 13:24
19 มก7582 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 12:00
20 มข5912 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 11:56
21 ทว6456 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 00:12
22 ทส4412 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 23:48
23 มฎ577 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 22:52
24 ทย9848 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 17:04
25 มก2048 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 16:52
26 มก1727 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 10:24
27 ทส2928 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 00:28
28 ทว9037 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 23:40
29 ทศ2675 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 22:52
30 ทส7898 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 20:24
เพิ่มรถแท็กซี่