Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทห586 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มิถุนายน 2018 14:15
2 ทษ9494 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มิถุนายน 2018 13:27
3 มก944 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 มิถุนายน 2018 05:19
4 มก7335 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 มิถุนายน 2018 01:15
5 ทห6794 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2018 23:47
6 มฎ6368 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2018 20:07
7 ทส370 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2018 14:55
8 มข8572 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2018 10:59
9 มข1198 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2018 08:47
10 มฎ4437 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2018 01:03
11 ทห2711 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 มิถุนายน 2018 20:11
12 มฎ8516 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 มิถุนายน 2018 10:47
13 มก4112 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 มิถุนายน 2018 02:35
14 มฎ9337 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2018 22:35
15 ทส3953 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2018 15:15
16 ทห6781 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2018 09:23
17 มฎ3237 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2018 05:27
18 มฎ1862 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 มิถุนายน 2018 02:43
19 ทห7482 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2018 20:19
20 ทว7593 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2018 14:31
21 มช8748 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2018 09:07
22 ทห2607 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2018 06:39
23 มก7671 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2018 02:03
24 ทว8736 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 มิถุนายน 2018 00:47
25 ทษ8873 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2018 13:19
26 ทส6108 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2018 11:43
27 มจ9617 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2018 07:07
28 มช3448 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2018 03:11
29 ทห7511 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2018 02:59
30 ทส8149 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 มิถุนายน 2018 00:39
เพิ่มรถแท็กซี่