Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ331 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 22:46
2 มฉ9984 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 21:50
3 ทร6462 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 21:46
4 มข2624 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 19:58
5 ทว1717 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 19:54
6 ทษ8955 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 19:21
7 ทส3493 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 18:50
8 มก3166 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 18:30
9 มฎ5471 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 13:46
10 มช2057 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 13:18
11 ทว786 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 12:50
12 ทว7798 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 10:54
13 ทห4156 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 09:42
14 ทว3237 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2017 05:14
15 มฎ2194 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 23:10
16 ทศ1864 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 23:10
17 ทห2783 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 22:46
18 ทศ3871 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 19:34
19 ทศ159 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 15:14
20 ทส6360 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 12:58
21 ทส6728 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2017 08:26
22 ทท759 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 23:06
23 ทห816 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 22:02
24 มข805 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 20:58
25 ทส2841 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 19:26
26 ทศ8314 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 17:10
27 ทย8996 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 07:10
28 ทร1003 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 04:30
29 มข1429 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2017 00:50
30 ทส6180 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2017 16:34
เพิ่มรถแท็กซี่