Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส3247 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 15:17
2 ทล3005 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 13:53
3 ทล1234 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 09:01
4 ทศ5001 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 08:53
5 ทส500 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2016 21:49
6 ทส8506 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2016 19:29
7 ทล6726 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2016 10:33
8 มช7866 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 23:08
9 ทษ3986 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 20:36
10 ทษ9703 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 19:44
11 ทร6268 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 18:24
12 มก1804 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 16:40
13 ทส7588 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 11:40
14 ทร6103 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 10:40
15 มจ490 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 04:15
16 ทส8754 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 22:16
17 ทษ1347 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 21:40
18 ทว6255 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 20:32
19 มฎ7705 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 13:16
20 ทว7944 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 08:24
21 ทม9496 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 08:20
22 ทส8708 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2016 21:04
23 ทษ2501 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2016 19:20
24 ทส3916 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2016 13:12
25 ทย3253 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2016 11:52
26 ทว9317 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2016 11:00
27 ทษ7905 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2016 01:08
28 ทศ5350 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2016 23:28
29 ทษ8631 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2016 18:52
30 ทย8257 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2016 16:04
เพิ่มรถแท็กซี่