Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทท6791 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 20:57
2 ทศ9714 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 18:17
3 มช6767 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 15:05
4 ทศ6326 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 12:45
5 ทว3412 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 11:09
6 ทห7736 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 02:20
7 ทษ9640 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 01:24
8 ทห9490 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2018 00:20
9 ทห6753 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 20:36
10 ทส1592 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 17:12
11 มก3697 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 06:56
12 ทห2476 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2018 00:44
13 ทฬ1226 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 16:52
14 มค793 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 13:28
15 ทส2646 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 11:48
16 ทศ1288 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 09:08
17 มฎ6670 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 08:28
18 ทส4494 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2018 00:36
19 ทส3786 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 21:08
20 ทห5160 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 18:12
21 ทล3414 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 12:48
22 ทห8143 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 01:48
23 ทส617 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2018 00:32
24 มก366 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2018 09:04
25 มฎ6535 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2018 01:32
26 มข1393 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2018 17:04
27 ทส6031 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2018 00:36
28 ทห1128 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2018 21:08
29 ทษ1845 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2018 17:12
30 ทษ4172 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2018 02:52
เพิ่มรถแท็กซี่