Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มก7720 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2016 16:05
2 มช6872 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2016 12:16
3 ทส5137 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2016 05:44
4 ทล9783 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2016 00:56
5 ทย1862 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2016 00:04
6 ทล 5156 แท็กซ์
 • สี : ฟ้า
 • แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 22:31
7 มฎ5051 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 20:48
8 ทส6764 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 20:44
9 ทย6089 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 19:28
10 ทล801 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 18:36
11 มอ500 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 16:12
12 มฎ6746 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 12:32
13 ทล4291 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2016 00:48
14 ทษ6801 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2016 21:44
15 ทส7974 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2016 19:16
16 ทศ820 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2016 18:16
17 ทร7736 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2016 09:52
18 ทษ7427 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 สิงหาคม 2016 03:48
19 ทส1832 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 23:32
20 ทว3242 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 21:28
21 ทศ898 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 21:20
22 ทม8530 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 21:00
23 ทว294 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 18:20
24 มช151 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 16:24
25 มก7719 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 15:00
26 มก5403 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 11:12
27 ทล5794 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 10:32
28 มก6712 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 03:12
29 ทศ7871 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 03:00
30 มช4296 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 สิงหาคม 2016 00:32
เพิ่มรถแท็กซี่