Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ8243 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 สิงหาคม 2018 11:03
2 ทษ3734 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 สิงหาคม 2018 08:19
3 ทฬ730 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 สิงหาคม 2018 22:11
4 ทษ6563 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 สิงหาคม 2018 13:47
5 ทศ756 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 สิงหาคม 2018 07:55
6 ทส3000 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 สิงหาคม 2018 02:35
7 มฎ9548 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 13 สิงหาคม 2018 01:07
8 ทห369 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 13 สิงหาคม 2018 00:43
9 ทษ7174 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 สิงหาคม 2018 21:23
10 ทห4641 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 สิงหาคม 2018 09:31
11 ทห5705 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 สิงหาคม 2018 04:11
12 ทฬ164 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 20:55
13 ทห9706 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 19:07
14 ทษ9346 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 16:55
15 ทฬ1169 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 13:07
16 มก5184 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 10:11
17 ทข140 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 01:59
18 ทห333 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 สิงหาคม 2018 00:27
19 ทส5136 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 22:19
20 มข6215 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 21:31
21 ทห5696 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 20:19
22 มช1872 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 12:31
23 มข644 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 10:35
24 มข7227 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 09:55
25 ทศ3186 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 06:23
26 ทส8931 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 10 สิงหาคม 2018 01:31
27 ทส4848 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 8 สิงหาคม 2018 19:35
28 ทศ2784 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 8 สิงหาคม 2018 19:03
29 ทฬ313 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 8 สิงหาคม 2018 18:15
30 มช4899 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 8 สิงหาคม 2018 17:47
เพิ่มรถแท็กซี่