Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มก2060 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2017 07:55
2 มช2791 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2017 17:47
3 ทษ4018 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2017 16:23
4 มก624 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2017 11:11
5 มฎ4976 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2017 22:11
6 ทร6821 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2017 14:11
7 ทว9389 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2017 09:07
8 มข1746 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2017 20:11
9 ทว8908 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2017 15:15
10 มฉ3480 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2017 13:27
11 ทส3439 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2017 12:07
12 มฉ843 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2017 00:07
13 มก6267 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2017 17:59
14 ทส7963 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2017 11:59
15 มช4329 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2017 10:43
16 ทศ575 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2017 05:31
17 ทล191 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2017 02:35
18 มช7274 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2017 00:31
19 ทส1618 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2017 23:19
20 มษ4507 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2017 23:07
21 มจ2106 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2017 13:06
22 ทษ3224 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2017 07:54
23 ทว1694 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2017 23:34
24 ทล5747 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2017 23:30
25 ทห3053 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2017 14:06
26 ทษ9521 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2017 10:18
27 มข957 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2017 07:30
28 ทห4869 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2017 12:28
29 ทษ5414 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2017 23:24
30 ทม9173 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2017 21:32
เพิ่มรถแท็กซี่