Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ9418 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 22:57
2 มก2391 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 21:17
3 ทว9846 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 18:49
4 ทษ1742 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 17:05
5 มก5804 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 12:29
6 ทล8262 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 10:37
7 ทศ5771 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กันยายน 2016 07:41
8 ทร6556 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2016 15:21
9 มฎ495 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2016 13:17
10 ทส3904 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2016 03:49
11 ทษ7345 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2016 13:49
12 มช7671 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2016 10:41
13 ทษ8630 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กันยายน 2016 04:01
14 ทษ9210 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2016 22:33
15 มช3619 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2016 14:17
16 ทษ6041 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2016 11:57
17 มฏ9436 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กันยายน 2016 00:49
18 ทส7968 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 23:29
19 มฉ3000 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 23:25
20 มฉ3966 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 22:41
21 ทย527 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 22:29
22 ทส9326 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 18:05
23 ทศ8160 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 12:17
24 ทว5411 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กันยายน 2016 07:45
25 ทษ2098 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2016 18:41
26 ทย9842 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2016 13:21
27 ทษ8942 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2016 10:57
28 มก9302 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กันยายน 2016 10:25
29 มฎ3311 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2016 21:13
30 ทษ3461 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กันยายน 2016 20:41
เพิ่มรถแท็กซี่