Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มฉ9129 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 17:40
2 มฉ8156 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 17:36
3 มช532 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 15:31
4 มจ6697 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 14:59
5 มฎ8606 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 13:03
6 มฎ2500 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 12:43
7 ทพ8659 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 11:31
8 ทษ1481 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ธันวาคม 2014 07:39
9 ทร5432 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 23:42
10 ทษ9617 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 20:02
11 มฎ8265 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 15:53
12 ทว8968 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 15:33
13 ทม8254 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 14:56
14 ทร8836 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 14:52
15 ทม3874 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2014 14:48
16 ทษ7882 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 20:23
17 มช8250 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 18:02
18 ทว6343 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 15:38
19 มฎ2828 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 14:30
20 ทม1114 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 12:46
21 ทล8171 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 06:48
22 ทว4338 แท็กซ์
 • สี : เหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014 04:33
23 ทศ1838 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2014 20:19
24 ทล2401 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2014 17:43
25 ทษ7582 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2014 16:59
26 มจ9729 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2014 15:35
27 ทษ244 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2014 12:42
28 ทค1105 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2014 09:37
29 ทว1546 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2014 19:23
30 ทล7093 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2014 17:07
เพิ่มรถแท็กซี่