Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทม4588 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2014 22:56
2 ทล6515 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2014 18:31
3 ทม5068 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2014 15:55
4 มช7756 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 ตุลาคม 2014 15:07
5 ทส2502 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2014 22:13
6 ทร6421 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2014 11:32
7 ทล8142 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 ตุลาคม 2014 05:39
8 ทว6899 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 21:58
9 ทว8682 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 21:50
10 ทย3892 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 17:01
11 มฎ5306 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 16:21
12 มฎ9636 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 10:13
13 ทส1378 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 17:38
14 ทษ7397 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 17:26
15 มฎ2113 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 16:38
16 ทษ690 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 15:58
17 ทล8823 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 15:14
18 ทย1550 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 12:42
19 ทส2507 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 11:58
20 ทข236 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 11:58
21 ทษ8821 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 11:26
22 ทษ3839 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 22:20
23 มฏ9350 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 19:11
24 ทว1539 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 18:31
25 ทล2837 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 16:47
26 ทศ7265 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 16:43
27 ทว6276 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 05:54
28 ทซ121 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 21:01
29 ทข2881 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 17:48
30 มช8439 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 17:44
เพิ่มรถแท็กซี่