Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทห1708 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 มกราคม 2017 01:58
2 ทส3495 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 มกราคม 2017 01:06
3 มช9135 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 มกราคม 2017 23:42
4 ทส5973 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 มกราคม 2017 22:10
5 มฎ594 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 มกราคม 2017 18:18
6 ทศ6010 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 มกราคม 2017 14:02
7 มค8754 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 มกราคม 2017 02:01
8 มฉ3410 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 มกราคม 2017 21:21
9 ทษ3417 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 มกราคม 2017 21:01
10 ทย9715 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 มกราคม 2017 16:57
11 ทส5363 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 มกราคม 2017 16:13
12 ทห1090 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 22 มกราคม 2017 09:15
13 1มก5223 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 มกราคม 2017 00:35
14 มฎ2797 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 มกราคม 2017 19:41
15 มข405 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 มกราคม 2017 11:45
16 ทส5146 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 มกราคม 2017 10:37
17 ทส2448 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 21 มกราคม 2017 04:50
18 ทม7643 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 22:13
19 ทศ7706 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 21:33
20 ทข154 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 19:25
21 ทท984 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 18:33
22 ทร1383 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 17:57
23 มช7559 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 16:19
24 มจ9189 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 12:25
25 ทส9781 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 02:29
26 มฎ8007 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 01:21
27 มก467 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 มกราคม 2017 00:45
28 ทศ5711 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 มกราคม 2017 09:40
29 ทศ3665 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 19 มกราคม 2017 06:27
30 มฎ9833 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 มกราคม 2017 05:52
เพิ่มรถแท็กซี่