Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ2207 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 23:45
2 ทศ7767 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 22:29
3 ทส7829 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 21:33
4 มก8449 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 19:57
5 ทย6227 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 19:29
6 มช9087 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 16:56
7 ทว1203 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 15:57
8 ทส2277 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 15:57
9 ทล8619 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 15:53
10 มฎ6923 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 15:29
11 ทส3247 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 15:17
12 ทล3005 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 13:53
13 ทล1234 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 09:01
14 ทศ5001 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 ตุลาคม 2016 08:53
15 ทส500 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2016 21:49
16 ทส8506 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2016 19:29
17 ทล6726 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 ตุลาคม 2016 10:33
18 มช7866 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 23:08
19 ทษ3986 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 20:36
20 ทษ9703 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 19:44
21 ทร6268 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 18:24
22 มก1804 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 16:40
23 ทส7588 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 11:40
24 ทร6103 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 10:40
25 มจ490 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2016 04:15
26 ทส8754 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 22:16
27 ทษ1347 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 21:40
28 ทว6255 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 20:32
29 มฎ7705 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 13:16
30 ทว7944 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2016 08:24
เพิ่มรถแท็กซี่