Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มฎ8033 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 13:33
2 ทม6499 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 11:16
3 มฎ9982 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 07:43
4 ทม8048 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 04:11
5 ทร453 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 01:26
6 มฉ9345 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 00:54
7 ทษ7931 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 00:10
8 ทษ9733 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2014 00:06
9 ทย9611 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 22:42
10 ทร3021 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 20:50
11 ทส1091 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 19:42
12 ทษ9577 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 19:33
13 ทล7211 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 19:25
14 มฉ3499 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 19:21
15 ทษ7111 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 18:21
16 ทม1092 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 16:21
17 ทษ7776 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 12:21
18 ทษ5841 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 11:49
19 ทล2297 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 08:56
20 มง6571 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 31 ตุลาคม 2014 00:02
21 มฏ7396 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 23:18
22 ทว9733 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 21:34
23 มฏ2104 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 21:10
24 ทษ6764 แท็กซ์
 • สี : เขียว
 • แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 20:00
25 ทษ6764 แท็กซ์
 • สี : เขียว
 • แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 20:00
26 ทส407 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 19:50
27 มฎ6975 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 17:34
28 ทว2991 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 17:25
29 ทศ1373 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 16:57
30 ทศ6026 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 ตุลาคม 2014 16:33
เพิ่มรถแท็กซี่