Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส8505 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 กันยายน 2016 01:52
2 ทส6066 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 สิงหาคม 2016 21:52
3 มฉ4198 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 31 สิงหาคม 2016 20:54
4 ทษ9635 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 สิงหาคม 2016 14:02
5 ทษ7810 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 สิงหาคม 2016 11:50
6 ทษ5614 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 สิงหาคม 2016 00:30
7 มก5715 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2016 23:38
8 ทร2788 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2016 12:58
9 ทร9468 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2016 05:14
10 มช8999 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 21:38
11 ทล6038 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 21:30
12 มฏ4503 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 20:14
13 ทว9239 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 19:06
14 ทล8448 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 15:18
15 มฎ8864 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 13:42
16 มช140 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 11:38
17 ทม9953 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 สิงหาคม 2016 00:30
18 ทส6916 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 สิงหาคม 2016 23:30
19 มก4867 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 สิงหาคม 2016 23:22
20 มก8667 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 สิงหาคม 2016 20:26
21 มก4096 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 สิงหาคม 2016 01:50
22 ทษ7186 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2016 23:34
23 มช5398 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2016 22:38
24 ทย699 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2016 13:50
25 มฉ2599 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2016 11:26
26 ทล7153 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2016 09:34
27 ทย7599 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2016 18:57
28 มง6304 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2016 16:53
29 ทว9279 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2016 15:13
30 ทว7127 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2016 10:01
เพิ่มรถแท็กซี่