Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทศ9460 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 19:31
2 ทส7289 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 18:55
3 มช6990 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 15:11
4 ทส2238 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 14:59
5 มฉ9157 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 07:59
6 มก5091 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 06:47
7 ทล4933 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2016 00:39
8 ทส8989 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 21:35
9 มก8931 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 18:23
10 มช4956 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 17:59
11 มช6054 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 13:59
12 มฎ4273 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 13:10
13 มก2801 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 07:58
14 ทล5620 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2016 06:50
15 ทษ8476 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2016 16:42
16 ทศ2217 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2016 15:34
17 ทศ443 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2016 15:10
18 มฎ5658 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2016 10:30
19 ทศ 379 แท็กซ์
 • สี : เหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2016 09:12
20 ทศ4228 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2016 07:02
21 มก8183 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2016 21:30
22 4048 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2016 17:31
23 มช2745 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2016 14:22
24 มฎ4278 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2016 03:06
25 มก4983 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2016 14:46
26 ทว2357 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2016 05:34
27 ทล1897 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2016 12:26
28 ทว5191 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2016 11:58
29 มฏ7530 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2016 10:38
30 ทล7712 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2016 08:34
เพิ่มรถแท็กซี่