Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทย3608 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2015 18:47
2 ทร6675 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2015 17:27
3 ทษ9267 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2015 13:14
4 มก1010 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2015 05:33
5 มฎ4001 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 23:01
6 ทร4953 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 18:44
7 ทล665 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 18:21
8 มช1366 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 17:36
9 ทศ9710 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 16:24
10 ทล7710 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 16:00
11 ทษ5949 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 14:52
12 ทย3421 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 14:52
13 มฉ4515 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2015 00:04
14 มช9742 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2015 23:05
15 มง4557 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2015 21:47
16 มช7702 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2015 18:03
17 มก702 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2015 11:22
18 มช8243 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2015 10:42
19 ทส3388 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2015 08:03
20 ทษ2819 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 21:41
21 ทล158 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 17:40
22 มฎ6097 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 15:20
23 1มก1238 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 08:38
24 มก665 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 02:47
25 ทส4223 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 00:47
26 มฎ7074 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ 2015 00:23
27 ทศ3669 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2015 21:47
28 มช4049 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2015 18:58
29 ทม2075 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2015 15:58
30 ทษ6363 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2015 13:10
เพิ่มรถแท็กซี่