Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มฉ1595 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2014 21:15
2 มช3896 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2014 19:10
3 ทว5355 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2014 18:32
4 มฉ4750 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2014 02:23
5 ทว9354 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 22:48
6 ทย2255 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 19:39
7 ทษ3198 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 18:17
8 ทย9134 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 16:02
9 มฎ1594 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 08:26
10 มฎ3462 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 07:31
11 มฉ1574 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2014 06:36
12 มฉ972 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2014 19:25
13 มฉ5954 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2014 16:30
14 ทษ388 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2014 15:55
15 ทพ3451 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2014 09:44
16 มฉ175 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2014 18:02
17 ทร1236 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2014 16:12
18 ทร6545 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2014 10:11
19 มฉ5379 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2014 06:56
20 ทม7237 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2014 01:35
21 ทม4791 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 เมษายน 2014 01:00
22 ทล9939 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 23:10
23 มง7333 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 21:24
24 ทษ6917 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 20:54
25 มจ9033 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 20:34
26 ทย9828 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 19:18
27 มง142 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 19:08
28 มง7899 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 17:53
29 ทษ6059 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 16:33
30 ทษ8584 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 เมษายน 2014 06:17
เพิ่มรถแท็กซี่