Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทศ9072 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 20:27
2 ทส7293 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 18:51
3 ทส9482 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 15:51
4 ทว399 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 14:35
5 ทศ8192 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 11:51
6 ทส8174 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 11:15
7 มก2317 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 4 ธันวาคม 2016 01:11
8 ทส7630 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 16:51
9 มก2562 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 13:59
10 ทล3376 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 11:31
11 มก5249 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 11:07
12 มฉ2211 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 09:47
13 3770 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 06:31
14 มฉ9993 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ธันวาคม 2016 01:23
15 ทษ2470 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ธันวาคม 2016 23:07
16 ทห574 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ธันวาคม 2016 22:19
17 ทม9811 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ธันวาคม 2016 20:07
18 ทส7758 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 ธันวาคม 2016 21:42
19 ทษ7753 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 ธันวาคม 2016 01:10
20 ทส7365 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2016 01:38
21 ทส8145 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2016 00:38
22 ทย5334 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2016 22:26
23 ทล6736 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2016 21:06
24 ทร4595 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2016 07:50
25 ทส7707 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2016 12:46
26 มฎ650 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2016 01:14
27 มก4860 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2016 23:02
28 ทบ6185 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2016 19:54
29 มฎ9910 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2016 16:46
30 มฎ2845 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2016 13:18
เพิ่มรถแท็กซี่