Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส151 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2014 01:56
2 ทร3918 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2014 21:41
3 ทษ9112 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2014 08:24
4 ทษ3248 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2014 00:08
5 ทษ5002 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 19:37
6 ทว1038 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 16:57
7 ทศ586 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 16:17
8 ทษ8538 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 12:27
9 ทล7046 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 09:56
10 มจ1313 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 07:41
11 ทว4357 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2014 06:36
12 ทษ9156 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2014 23:15
13 ทย913 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2014 21:40
14 ทศ7322 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2014 21:25
15 ทย9138 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2014 20:55
16 ทว8227 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2014 20:20
17 มช6263 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฎาคม 2014 15:14
18 ทว1828 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2014 22:52
19 ทย8361 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2014 20:27
20 ทม1144 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2014 10:06
21 ทย7762 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2014 04:01
22 ทร2596 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2014 19:14
23 ทษ7704 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2014 07:48
24 มช944 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2014 02:33
25 ทษ7963 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2014 14:02
26 ทล6290 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2014 12:47
27 ทษ7205 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2014 11:31
28 ทร9408 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2014 03:16
29 ทส1752 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2014 02:10
30 ทศ5615 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2014 00:50
เพิ่มรถแท็กซี่