Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทษ3332 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 19:58
2 มฎ1855 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 17:40
3 ทว3717 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 15:33
4 ทย3269 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 11:41
5 มจ4975 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 07:36
6 ทว5299 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 06:00
7 มฉ9602 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 01:35
8 ท ว8226 แท็กซ์
 • สี : ฟ้า
 • แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 01:22
9 ทย9430 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2014 00:19
10 ทส3275 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2014 22:59
11 ทว170 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2014 19:23
12 ทษ2665 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2014 13:38
13 มว8989 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2014 11:46
14 มฎ8098 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2014 07:05
15 ทย7640 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 กันยายน 2014 03:29
16 ทว298 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2014 18:58
17 มฉ7751 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2014 16:22
18 ทพ4167 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2014 11:01
19 ทษ6537 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2014 03:20
20 ทร2358 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2014 22:20
21 ทร6009 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2014 20:39
22 มช8089 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2014 20:35
23 ทศ4607 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2014 18:39
24 มฎ706 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2014 06:50
25 มจ7147 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กันยายน 2014 06:14
26 มฎ1356 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2014 20:04
27 ทศ3738 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2014 18:40
28 ทว67 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2014 15:41
29 ทย5836 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2014 15:08
30 ทร2407 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กันยายน 2014 11:11
เพิ่มรถแท็กซี่