Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มง9536 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2016 22:12
2 ทส7462 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2016 20:56
3 ทศ5754 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2016 17:00
4 มช7726 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2016 04:31
5 ทส4623 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 21:00
6 ทย8197 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 18:48
7 ทษ2521 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 18:08
8 ทส7919 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 16:20
9 ทย808 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 14:44
10 มจ6977 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 13:11
11 ทว9862 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2016 10:52
12 ทพ9020 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 23:36
13 มจ7466 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 22:52
14 มฉ4042 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 22:20
15 ทส4731 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 22:04
16 ทศ4752 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 17:28
17 มก3911 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 16:32
18 มก7865 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2016 10:24
19 ทศ9241 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 22:51
20 มจ6942 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 19:49
21 มจ6942 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 19:49
22 มก7915 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 18:43
23 ทษ2750 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 18:15
24 ทส990 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 15:11
25 ทม3737 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 09:55
26 ทษ8700 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 09:15
27 ทษ8981 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 02:31
28 ทส54 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2016 10:39
29 มฉ2989 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2016 14:15
30 ทล5649 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2016 12:35
เพิ่มรถแท็กซี่