Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส3077 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2015 18:48
2 ทษ1723 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2015 12:20
3 ทร5900 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2015 08:56
4 มช2840 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2015 00:47
5 ทว3495 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 20:15
6 ทว5754 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 15:47
7 มช1754 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 13:47
8 มฉ9748 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 10:43
9 ทว1690 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 09:11
10 ทย959 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 07:27
11 ทษ9109 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 05:55
12 ทล7721 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2015 02:23
13 ทม1285 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2015 21:31
14 ทว4800 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2015 17:03
15 มฎ305 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2015 14:39
16 ทม3039 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2015 09:11
17 ทศ9500 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2015 00:19
18 มฎ1577 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 22:51
19 ทล1267 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 22:19
20 ทล6669 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 20:31
21 ทย1859 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 18:27
22 มช9897 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 16:39
23 มฎ214 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 15:47
24 ทษ9637 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 12:47
25 ทส6228 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 07:59
26 มฉ8180 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 06:55
27 ทษ7671 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 04:55
28 ทย789 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 สิงหาคม 2015 00:43
29 ทศ1148 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2015 22:43
30 ทส6708 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 สิงหาคม 2015 20:51
เพิ่มรถแท็กซี่