Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทว6899 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 21:58
2 ทว8682 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 21:50
3 ทย3892 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 17:01
4 มฎ5306 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 16:21
5 มฎ9636 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 ตุลาคม 2014 10:13
6 ทส1378 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 17:38
7 ทษ7397 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 17:26
8 มฎ2113 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 16:38
9 ทษ690 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 15:58
10 ทล8823 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 15:14
11 ทย1550 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 12:42
12 ทส2507 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 11:58
13 ทข236 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 11:58
14 ทษ8821 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 ตุลาคม 2014 11:26
15 ทษ3839 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 22:20
16 มฏ9350 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 19:11
17 ทว1539 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 18:31
18 ทล2837 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 16:47
19 ทศ7265 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 16:43
20 ทว6276 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 ตุลาคม 2014 05:54
21 ทซ121 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 21:01
22 ทข2881 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 17:48
23 มช8439 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 17:44
24 ทว5282 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 17:08
25 ทล146 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 13:44
26 ทล9847 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 13:24
27 มฎ3097 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2014 10:51
28 ทย7713 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ตุลาคม 2014 21:25
29 ทว9978 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ตุลาคม 2014 20:21
30 ทว1453 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ตุลาคม 2014 18:13
เพิ่มรถแท็กซี่