Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส3972 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 5 ตุลาคม 2015 00:34
2 ทส6186 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 23:18
3 ทย9198 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 17:18
4 ทว353 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 14:06
5 ทพ4560 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 13:26
6 ทษ9841 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 12:54
7 ทพ8356 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 01:26
8 ทษ4957 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 4 ตุลาคม 2015 00:06
9 มช7736 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 21:58
10 มช6947 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 21:34
11 ทษ5327 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 19:58
12 ทษ9906 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 19:22
13 ทษ520 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 18:54
14 มฎ9457 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 18:22
15 ทศ8761 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 17:34
16 มฎ5779 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 13:10
17 ทศ1682 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 11:26
18 มจ5162 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 09:18
19 ทย3248 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 09:10
20 ทส3001 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 07:58
21 มจ4589 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 3 ตุลาคม 2015 06:54
22 มฎ7633 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 22:10
23 ทช299 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 20:58
24 ทร5880 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 19:14
25 มก322 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 19:02
26 ทส5718 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 16:58
27 ทว9424 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 16:34
28 ทร7585 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 16:02
29 ทศ7089 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 15:38
30 มจ334 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 ตุลาคม 2015 10:42
เพิ่มรถแท็กซี่