Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทร5333 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2017 19:53
2 มก3539 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2017 16:57
3 ทส6177 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2017 12:37
4 ทร8516 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 ตุลาคม 2017 21:05
5 ทส8977 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 ตุลาคม 2017 09:00
6 ทศ5340 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 ตุลาคม 2017 03:08
7 ทท2441 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 23:40
8 มฉ8448 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 22:28
9 ทร7380 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 19:20
10 ทล3115 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 18:40
11 มก4436 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 17:24
12 มข1431 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 14:43
13 ทล8386 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 08:55
14 ทศ6905 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 06:07
15 ทศ9459 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 ตุลาคม 2017 01:59
16 ทว8505 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 ตุลาคม 2017 18:59
17 มฉ5498 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 ตุลาคม 2017 18:59
18 ทว2380 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 ตุลาคม 2017 16:35
19 ทษ9840 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 ตุลาคม 2017 12:27
20 มก6890 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 ตุลาคม 2017 01:51
21 มอ220 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 ตุลาคม 2017 12:55
22 มก1976 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 ตุลาคม 2017 08:07
23 ทส488 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 ตุลาคม 2017 23:47
24 ทศ3763 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 12 ตุลาคม 2017 21:55
25 มฎ8943 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 12 ตุลาคม 2017 20:19
26 มก5793 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 12 ตุลาคม 2017 08:45
27 ทล8260 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 ตุลาคม 2017 22:53
28 ทย9334 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 ตุลาคม 2017 18:01
29 ทล5583 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 11 ตุลาคม 2017 13:47
30 มข420 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 11 ตุลาคม 2017 09:57
เพิ่มรถแท็กซี่