Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทร129 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2014 13:52
2 ทส1962 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2014 18:29
3 ทร6998 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2014 14:57
4 ทว5242 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2014 12:20
5 มจ4479 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2014 11:56
6 ทส2929 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2014 01:07
7 ทษ1283 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2014 19:35
8 มฉ4273 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2014 18:46
9 มฉ6012 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2014 18:34
10 มง6387 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2014 12:26
11 ทษ3049 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2014 12:10
12 ทย898 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2014 10:49
13 ทศ2692 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2014 20:45
14 มช6166 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2014 17:25
15 ทษ8714 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2014 16:53
16 ทร8108 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 20 พฤศจิกายน 2014 14:17
17 ทษ4452 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2014 21:09
18 ทย8946 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2014 18:33
19 ทษ3925 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2014 13:08
20 ทร5996 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2014 13:04
21 ทศ8698 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2014 09:46
22 มฎ9265 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2014 23:13
23 ทศ7703 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2014 22:17
24 ทว1033 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2014 22:05
25 ทศ6611 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2014 16:48
26 ทศ6557 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2014 21:04
27 ทว4951 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2014 22:22
28 มฎ4314 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2014 16:41
29 ทย1397 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2014 16:05
30 ทส571 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2014 14:41
เพิ่มรถแท็กซี่