Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทล7079 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2015 06:30
2 ทส5219 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2015 00:54
3 มก1601 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 19:10
4 ทล159 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 15:38
5 มจ3458 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 10:50
6 ทศ774 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 06:58
7 ทร1708 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 01:22
8 ทว241 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 00:30
9 มฎ8012 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2015 00:18
10 มฎ8496 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2015 18:46
11 ทข34 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2015 18:37
12 ทส3042 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2015 12:34
13 ทศ1192 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2015 08:21
14 มฉ7444 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 23:36
15 มฉ5219 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 22:23
16 ทษ9385 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 21:15
17 มช8096 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 21:07
18 ทย5198 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 16:27
19 ทร7952 แท็กซ์
 • สี : ชมพู
 • แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 10:04
20 ทข276 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2015 07:34
21 ทษ227 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2015 21:54
22 ทว2521 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2015 19:58
23 มฎ4199 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2015 11:10
24 ทส2244 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2015 03:29
25 ทส2296 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2015 23:58
26 ทน8517 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2015 20:50
27 มฉ7933 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2015 20:18
28 ทศ9529 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2015 17:18
29 ทศ7414 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2015 13:02
30 ทร489 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 23 พฤศจิกายน 2015 22:37
เพิ่มรถแท็กซี่