Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทร9313 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2014 02:53
2 ทษ2808 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2014 22:47
3 มช7939 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2014 22:17
4 ทพ3818 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2014 19:02
5 มจ6699 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2014 16:47
6 ทพ6067 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 กรกฎาคม 2014 07:16
7 มฎ3187 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 22:30
8 มง1078 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 21:35
9 ทษ9282 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 16:29
10 ทว7392 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 13:19
11 ทส1728 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 10:39
12 ทศ7539 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 00:12
13 ทศ8089 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2014 00:07
14 ทม913 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 22:22
15 ทษ5619 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 21:27
16 ทพ2717 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 20:52
17 มฉ8961 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 15:01
18 ทศ4824 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 13:56
19 ทย1316 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 12:51
20 มฉ5206 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 08:11
21 ทล6226 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 05:55
22 ทศ481 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 00:50
23 ทศ734 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2014 00:15
24 ทษ7034 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2014 22:54
25 ทศ9685 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2014 22:14
26 ทศ3391 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2014 12:52
27 ทส151 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2014 01:56
28 ทร3918 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2014 21:41
29 ทษ9112 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2014 08:24
30 ทษ3248 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 24 กรกฎาคม 2014 00:08
เพิ่มรถแท็กซี่