Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มก2940 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 17:30
2 ทศ5775 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 17:22
3 ทษ6881 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 15:42
4 ทว1551 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 16:11
5 ทส4669 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 13:42
6 ทม7355 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 10:46
7 มช3624 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2016 00:14
8 ทส4127 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 20:46
9 ทส5006 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 17:50
10 ทล2381 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 16:54
11 มก4048 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 16:10
12 มช6591 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 15:46
13 ทม5730 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 12:34
14 ทม6258 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 พฤษภาคม 2016 02:02
15 ทศ8792 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 23:14
16 ทล1084 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 22:42
17 ทย4618 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 22:30
18 ทส5182 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 18:50
19 ทส4380 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 17:58
20 มก7410 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 17:46
21 ทร6546 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 17:30
22 ทษ5561 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 17:50
23 ทส2723 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 14:06
24 ทส5707 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 14:02
25 ทร3044 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 12:50
26 ทส3535 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 12:46
27 ทว5695 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 เมษายน 2016 11:18
28 ทส1172 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 เมษายน 2016 19:34
29 ทส784 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 เมษายน 2016 11:26
30 ทส9432 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 29 เมษายน 2016 08:42
เพิ่มรถแท็กซี่