Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 มข1416 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2018 00:16
2 ทษ1746 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 17:04
3 ทล9826 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 13:24
4 มก7582 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 12:00
5 มข5912 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 11:56
6 ทว6456 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2018 00:12
7 ทส4412 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 23:48
8 มฎ577 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 22:52
9 ทย9848 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 17:04
10 มก2048 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 16:52
11 มก1727 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 10:24
12 ทส2928 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2018 00:28
13 ทว9037 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 23:40
14 ทศ2675 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 22:52
15 ทส7898 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 20:24
16 ทษ4733 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 19:32
17 ทส9079 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 11:51
18 มข1715 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 09:55
19 มก2820 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 08:35
20 ทส8278 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2018 00:50
21 มข1018 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2018 09:26
22 ทห2758 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2018 09:10
23 มฎ4671 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2018 07:54
24 มธ287 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2018 05:58
25 ทศ3244 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2018 02:18
26 ทส9785 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2018 23:58
27 มฎ336 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2018 22:02
28 ทส5664 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2018 21:26
29 ทส1058 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2018 16:22
30 ทษ4495 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2018 11:46
เพิ่มรถแท็กซี่