Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทม9068 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 สิงหาคม 2014 13:03
2 ทษ9749 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 28 สิงหาคม 2014 06:17
3 ทศ1414 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 22:27
4 มค2984 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 21:56
5 ทว5729 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 21:11
6 ทม3628 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 20:21
7 ทศ1340 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 19:01
8 มช2654 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 17:28
9 ทศ9044 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 16:26
10 ทย7927 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 16:11
11 มจ1685 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 13:20
12 ทศ4330 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 12:35
13 ทว8465 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 11:20
14 ทร9595 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 10:40
15 มฉ4321 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 10:05
16 มจ3833 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 07:55
17 ทส3146 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 27 สิงหาคม 2014 00:59
18 มช8014 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 23:14
19 ทพ7862 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 21:29
20 มฉ2503 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 20:38
21 ทศ9158 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 20:28
22 มช9679 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 17:17
23 มช1841 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 17:13
24 มช604 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 09:47
25 ทษ6577 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 26 สิงหาคม 2014 08:27
26 มช2435 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2014 19:49
27 ทส1086 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2014 17:59
28 มฎ8407 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2014 17:49
29 ทล9088 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2014 17:24
30 ทร3183 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 25 สิงหาคม 2014 17:24
เพิ่มรถแท็กซี่