Take a Tax - Tell us when you take a taxi | ขึ้นแท็กซี่... บอกเราสิ ..
หน้าแรก แท็กซ์ ค้นหา เข้าสู่ระบบ
 • Tell me about your taxi ... // เรามาแชร์ข้อมูลรถแท็กซี่กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน :)
 • ร้องเรียนแท็กซี่ โทร. 1584 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ที่นี่
 • สามารถแชร์ความเห็นผ่านเว็บ ได้ที่เมนู "แท็กซ์" โดยล็อกอินกับ Twitter หรือ Facebook
 • เมนู "แท็กซ์" สามารถบันทึกที่อยู่ปัจจุบัน รวมทั้งแชร์ไปบอกเพื่อนที่ Twitter และ Facebook ได้
 • หรือแชร์ผ่าน Twitter .. แค่เพียงทวีตคำว่า "แท็กซี่" พร้อมกับหมายเลขทะเบียนรถ และความเห็น
 • ติดตามข้อมูลจากเราได้ผ่าน Twitter @Takeatax
 • มีข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ Support at Takeatax.com

Search :

1 ทส4711 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 สิงหาคม 2015 07:00
2 ทล4761 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 3 สิงหาคม 2015 06:00
3 ทร1233 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 สิงหาคม 2015 18:32
4 มช8810 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 สิงหาคม 2015 17:44
5 ทศ7026 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 สิงหาคม 2015 16:32
6 มน190 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 สิงหาคม 2015 14:04
7 มช7804 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 2 สิงหาคม 2015 12:48
8 ทษ7455 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 2 สิงหาคม 2015 08:30
9 มฉ2233 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 22:26
10 มช9391 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 21:02
11 ทล7808 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 21:02
12 ทส2738 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 19:26
13 ทศ5007 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 18:38
14 ทส2894 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 15:50
15 ทศ2169 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 10:54
16 มฎ3070 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 1 สิงหาคม 2015 04:38
17 ทว2040 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 21:50
18 ทข19 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 20:15
19 ทษ7309 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 19:10
20 ทร6374 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 17:46
21 ทล1884 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 16:49
22 ทษ6691 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 16:29
23 มก4169 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2015 07:13
24 ทพ7097 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 21:01
25 มช5148 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 20:41
26 ทษ4162 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 19:45
27 ทษ5679 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 19:45
28 ทร6156 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 19:01
29 มฉ9941 แท็กซ์
 • สี : เขียวเหลือง
 • แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 17:49
30 ทษ1869 แท็กซ์
  แก้ไขล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2015 07:41
เพิ่มรถแท็กซี่